Het classical ART college is een online triple-A beroepsopleiding schilderkunst.
De 3 A’s zijn:

  • Academische kennis: waaronder de regels van compositieleer en vormleer; de werking van kleur en toonwaarden; anatomische kennis; de beheersing van plastiek en perspectiefleer; kennis van kunstgeschiedenis. Academische kennis kan – als alle kennis – worden geleerd.
  • Ambachtelijke vaardigheid: de ontwikkeling van vakkennis en kunde, waaronder materiaalkennis en bijbehorend de verschillende toepassingen en methoden in teken- en schildertechnieken. Ambachtelijke vaardigheid berust op kennis van zaken en ontwikkel je in een (begeleid) oefenproces.
  • Artistiek vermogen: de toepassing van geest, intuïtie, sensitiviteit en emotie in verschillende expressievormen van subtiel tot aangrijpend, van fantastierijk tot spiritueel, van bevrijdend tot angstaanjagend, van humoristisch tot verheven. En ook van originaliteit in waarneming en interpretatie. Artistiek vermogen komt van binnen uit, maar ontwikkelt zich in dialoog, in een proces van kritiek en stimulans.

De aangeboden cursussen zetten in op de samenhang van theorie, praktijk en voortschrijdend inzicht.

 Het classical ART college werkt nauw samen met het Classical Art Center www.classicalartcentre.com de International League of Fine Art Schools www.ilfas.org en de Klassieke Salon www.klassieke-salon.nl

X