Practicum

Internationaal practicum

Jaarlijks wordt een veertiendaags internationaal practicum georganiseerd waarvoor kunstenaars uit andere delen van de wereld als Artist-in-Residence en als docent worden uitgenodigd. Dit practicum zal worden vergezeld door een eveneens internationale conferentie.

Het programma dient zowel tot intensivering van kunde als tot internationalisering van contacten.

Deelnemers aan het classical ART college kunnen tot eind januari met voorrang intekenen op dit practicum.
Ingeval er plaatsen overblijven wordt het practicum vanaf februari ook openbaar aangeboden. De conferentie is in elk geval openbaar.

X