Compositie & Expressie

Of Inloggen om je betaalde cursussen te doorlopen.
Pieter Paul Rubens, de kindermoord te Bethlehem

Compositie is de basis van elke tekening of schilderij: het is de mise en scene oftewel de definitie van het soort schilderij, en het bepaalt of het resultaat een spannend dan wel een saai beeld oplevert.

In compositie zijn veel variabelen mogelijk, maar er zijn ook een aantal vrij strakke vuistregels: in de eerste module wordt uitgelegd hoe je een gegeven oppervlak kunt benaderen. Het tweede gaat in op geometrische elementen die daarbij een rol spelen. Het derde module licht toe hoe dynamisch-beweeglijke elementen toe te passen, het vierde gaat in op het gebruik van toonwaarden en kleur, om te eindigen met verschillende soorten van drama die met al deze middelen kunnen worden opgeroepen.
Aan ieder onderdeel is een praktijkopdracht verbonden bedoeld om de leerstof goed in te prenten.
Daarnaast wordt een oefenprogramma aangeboden, waar ingegaan wordt op een aantal basale schildertechnieken in olieverf en acryl, die teruggrijpen op o.a. de 17e eeuw. Te beginnen met oefeningen in toonwaarden, in het tweede module te vervolgen met kleurmenging door transparante lagen over elkaar te zetten (glacis) dan wel door te mengen (palet). Het derde module gaat in op de kunst van het doodverven (de onderschildering), het vierde hoe dit vervolgens op te werken om te eindigen met diverse thema’s en hoe die aansluiten op diverse schildertechnieken.

Programma

De leergang Compositie & Ordonnantie is ingedeeld in 5 modules van 5 lessen elk, 25 in totaal.
Het zijn twee programma’s in één: een theorieprogramma en een praktijkprogramma gerelateerd aan verschillende methoden, materialen en technieken;,beide programma’s worden afgerond met opdrachten.
Na elke vijfde les vind een reflectie plaats in een videoconference..

Opdrachten en oefeningen
In elke les wordt een ander kennis-aspect behandeld, waaraan een opdracht is verbonden.
De praktijkoefeningen gaan nader in op methoden, materialen en technieken, ook hier zijn toelichtingen verbonden met opdrachten.
De opdrachten (teksten en/of foto’s van gemaakt werk) worden op de site geupload en binnen 4 dagen na ontvangst van commentaar voorzien (bij onverhoopte vertraging volgt binnen 4 dagen overleg).
Na toezending van het commentaar op de ingeleverde opdrachten kan de volgende les worden geopend.

Reflecties
Naast het commentaar op resultaten gaat de aandacht vooral uit naar het ontwikkelingsproces. Dat wordt nader besproken tijdens de reflectie.
Deze vindt plaats na afloop van iedere module van 5 lessen: student en docent ontmoeten elkaar in een digitale meeting en bespreken tezamen de voortgang.

Vrije werkperioden
Het studieprogramma wordt vier maal per jaar onderbroken met een veertiendaagse vrije werkperiode, die telkens samenvalt met de (Nederlandse) schoolvakanties. In de zomer is een langdurige onderbreking.
In zo’n periode kunnen de trainingen worden uitgebreid, en kunnen evt. achterstanden worden ingelopen

Practicum)
Jaarlijks is in één van die vrije perioden een veertiendaags internationaal practicum gepland, met fysieke lessen door gastdocenten, soms samen met een conferentie. Hier moet apart op worden ingetekend.

Programmaoverzicht

Module I:
Theorie: Algemene principes
Over de constructie en algemene principes bij composities. Over balans en ook het opzettelijk verstoren – en herstellen – van evenwicht.
Praktijkoefeningen: Onderzoek en oefeningen in toonwaarden
We beginnen met oefeningen in toonwaarden (schakeringen tussen licht en donker) zowel in grijzen als in warme en koele kleuren.

Module II:
Theorie: Geometrische composities
Er zijn een aantal meetkundige werkwijzen bij composities, zelfs al zie je die pas op het tweede gezicht (wanneer je weet hoe je er naar moet kijken).
Praktijkoefeningen: Onderzoek en oefeningen in kleurmenging
Er worden in deze module verschillende benaderingen en methoden bij kleurmenging behandeld, de verschillen in lichtbreking en daarmee de optische werking: van glacis tot palet.

Module III:
Theorie: Dynamische composities
Er zijn ook vrijere tot grilliger methoden bij het componeren mogelijk. En juist daar is de meest strenge ordening vereist.
Praktijkoefeningen: Onderzoek en oefeningen naar oude meesters
Het bestuderen van en werken naar oude meesters is een snelle manier om inzicht te verkrijgen: we doen dit door historische meesterwerken tot hun basisvormen te herleiden.

Module IV:
Theorie: Muzikale composities
In alle kunsten spelen vergelijkbare elementen mee: principes die we in de muziek kennen spelen ook in de beeldende kunst
Praktijkoefeningen: Onderzoek en oefeningen in interpretatie
We gebruiken nu de oude meesters als een aanleiding om tot een eigen compositorische variant te komen. Al kijkend en interpreterend kunnen beelden spontaan of methodisch worden opgebouwd – of daar tussenin.

Module V:
Theorie: Compositie en expressievormen
Expressie is het doel van alle kunst – en daarbij zijn veel vormen mogelijk. We onderzoeken een aantal van de belangrijkste.
Praktijkoefeningen: Onderzoek en oefeningen naar thema
Expressie kan al dan niet verbonden zijn met thematiek. Met verschillende betekenissen of doelen. Er worden een aantal nader onderzocht.

Wanneer je belang stelt in deze cursus kun je eerst de gratis proefles openen: klik hier
Aanmelding vindt dan plaats door de opdracht uit te voeren en het resultaat  te uploaden.

Modules

X