De Wereld van de Kunst

Of Inloggen om je betaalde cursussen te doorlopen.
Laas Geel, Somalië

Het programma kunstgeschiedenis begint bij het begin, de allereerste beelden en (grot)schilderingen uit de Oude Steentijd en dat is meteen een vliegende start waarin we artistieke principes tegenkomen die tot op de dag van vandaag actueel zijn.
We bekijken niet alleen de kunst van Europa, maar die van de hele wereld. Daarbij letten we niet alleen op de kunst zelf, maar ook op de sociale en de culturele context. Ook op de ontwikkeling van religie, poëzie en filosofie, die in het verleden veelal samenhingen, inclusief de beeldende kunst.

Het eerste blok behandelt de verre oudheid: de steentijd en de vorming van de eerste hoogculturen. Het tweede blok gaat in op de opkomst van hoogcultuur in de Oriënt, Europa en China. Het derde blok bespreekt de klassieke cultuur van Europa, in het bijzonder van Griekenland en Rome. In het vierde blok bekijken we de opkomst van de Islam, en de culturen van midden, zuid en zuidoost Azië. Het vijfde blok tenslotte is gewijd aan de nomaden van Centraal Azië, aan China, Japan, Oceanië en Amerika om af te ronden met het kalifaat van de Abbasieden.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een vraagstelling waarin de dwarsverbinding wordt gezocht tussen de besproken oude en de hedendaagse kunst. De reacties dienen als discussiestuk en worden als zodanig opgeslagen. Bedoeling is dat de verzamelde reacties nieuwe inzichten openen.

Programma

De leergang De wereld van de kunst is ingedeeld in 5 modules van 5 lessen elk, 25 in totaal.
Gedurende 5 weken wordt wekelijks een lespakket toegestuurd met theorie en een opdracht.
Na elke vijfde les vind een reflectie plaats in een videoconference..

Opdrachten
Iedere week wordt een ander aspect behandeld, waarbij tegelijk een thuisopdracht wordt verstrekt.
De uitgevoerde opdrachten (teksten, eventueel illustratieve foto’s) worden op de site geupload en binnen 4 dagen van commentaar voorzien (bij onverhoopte vertraging volgt binnen 4 dagen overleg).
Na ontvangst van het commentaar op de ingeleverde opdrachten kan de volgende les worden geopend.

Reflecties
Naast het commentaar op resultaten gaat de aandacht vooral uit naar het ontwikkelingsproces. Dat wordt nader besproken tijdens de reflectie.
Deze vindt plaats na afloop van iedere module van 5 lessen: student en docent ontmoeten elkaar in een digitale meeting en bespreken tezamen de voortgang.

Vrije werkperioden
Vijf maal per jaar zijn vrije werkperioden ingeroosterd waarin geen commentaren worden geleverd of reflecties worden gehouden. Deze vallen samen met de (Nederlandse) vakantieperioden en duren twee weken (in de zomer acht).
Het betreft de volgende weken:
1: Week 7-8;  2: Week  17-18;  3: Week 27-34;  4: Week 42-43;  5: Week 52-53
Deelnemers kunnen deze perioden benutten om eventuele achterstanden in te lopen, of om trainingen uit te breiden.
Tijdens één van deze vrije werkperioden wordt jaarlijks een practicum georganiseerd, waarin deelnemers fysieke lessen kunnen volgen van internationale gastdocenten, eventueel gecombineerd met een conferentie.
Hiervoor moet apart worden ingetekend

Programmaoverzicht

Module I
Het begin
Over de oude en de nieuwe steentijd, de opkomst van de eerste agrarische culturen en van de eerste steden.
Vragen
Over kunst als magisch bedrijf, over perceptie versus concept, symboliek versus registratie, en over het verhalende in de kunst.

Module II
De Oudheid
Over de vroege hoogculturen in Afrika, Azië en Europa.
Vragen
Over kunst en samenleving, over manupilatie en propaganda, over eenvoud versus exurbitantie, over het drama en het bovennatuurlijke.

Module III
Het klassieke Europa
Over de opkomst van hoogcultuur in Europa.
Vragen
Over filosofie in de kunst, these en antithese, idealen versus de werkelijkheid, en hoe alles uit traditie voortkomt.

Module IV
De magie van het oosten
Over het Byzantijnse rijk en over de grote culturen in Azië
Vragen
Over spiritualiteit in de kunst, de gemeenschappelijke religie versus het eigen innerlijk.

Module V
De rijke wereld
Over de bloei van fascinerende culturen in Azië, Oceanië en Amerika.
Vragen
Over doelen in de kunst, Verbindingen versus paradoxen, esthetica versus expressie, en wat is betekenis ?

Wanneer je belang stelt in deze cursus kun je eerst de gratis proefles openen: Klik hier
Aanmelding vindt dan plaats door de opdracht uit te voeren en het resultaat  te uploaden.

Modules

X