De Suggestie van Ruimte

Of Inloggen om je betaalde cursussen te doorlopen.
Vredeman de Vries, allegorische voorstelling van de kerk

De suggestie van ruimte op een plat vlak is een kunst apart. Het gaat in feite om drie werkwijzen: het suggereren van bollingen door licht en schaduw; het suggereren van diepte door atmosferische verschijnselen en allerlei kunstgrepen; het suggereren van diepte met geometrische middelen als vluchtlijnen die naar een verdwijnpunt op de horizon lopen. Dan zijn er de nodige toepassingen met en zonder mensen in landschappen, in interieurs, in steden, maar ook in stillevens.
Aan ieder onderdeel is een praktijkopdracht verbonden bedoeld om de leerstof goed in te prenten. De uitgevoerde opdracht geeft toegang tot de volgende les.
Daarnaast wordt een oefenprogramma aangeboden, waarin gewerkt wordt nmet verschillende materialen (droge en op waterbasis) en de bijpassende technieken: houtskool, pen en inkt,  en krijt, vervolgens gouache, in het derde blok pastelkrijt en in het vierde aquarel. We eindigen met gemengde technieken.

Programma

De leergang Plastiek & Perspectief is ingedeeld in 5 modules van 5 lessen elk, 25 in totaal.
Het zijn twee programma’s in één: een theorieprogramma en een praktijkprogramma gerelateerd aan verschillende methoden, materialen en technieken;,beide programma’s worden afgerond met opdrachten.
Na elke vijfde les vind een reflectie plaats in een videoconference..

Opdrachten en oefeningen
In elke les wordt een ander kennis-aspect behandeld, waaraan een opdracht is verbonden.
De praktijkoefeningen gaan nader in op methoden, materialen en technieken, ook hier zijn toelichtingen verbonden met opdrachten.
De opdrachten (teksten en/of foto’s van gemaakt werk) worden op de site geupload en binnen 4 dagen van commentaar voorzien (bij onverhoopte vertraging volgt binnen 4 dagen overleg).
Na ontvangst van het commentaar op de ingeleverde opdrachten kan de volgende les worden geopend.

Reflecties
Naast het commentaar op resultaten gaat de aandacht vooral uit naar het ontwikkelingsproces. Dat wordt nader besproken tijdens de reflectie.
Deze vindt plaats na afloop van iedere module van 5 lessen: student en docent ontmoeten elkaar in een digitale meeting en bespreken tezamen de voortgang.

Vrije werkperioden
Vijf maal per jaar zijn vrije werkperioden ingeroosterd waarin geen commentaren worden geleverd of reflecties worden gehouden. Deze vallen samen met de (Nederlandse) vakantieperioden en duren twee weken (in de zomer acht).
Het betreft de volgende weken:
1: Week 7-8;  2: Week  17-18;  3: Week 27-34;  4: Week 42-43;  5: Week 52-53
Deelnemers kunnen deze perioden benutten om eventuele achterstanden in te lopen, of om trainingen uit te breiden.
Tijdens één van deze vrije werkperioden wordt jaarlijks een practicum georganiseerd, waarin deelnemers fysieke lessen kunnen volgen van internationale gastdocenten, eventueel gecombineerd met een conferentie.
Hiervoor moet apart worden ingetekend

Programmaoverzicht

Module I:
Theorie: Plastiek
Het suggereren van plastiek op een plat vlak en de regels die daar bij gelden.
Praktijkoefeningen: Inleiding in ruimtelijke illusie.
De wetten van met licht en schaduw, het adequaat doseren van de juiste toonwaarden op de juiste plekken en dat in diverse tekentechnieken

Module II:
Theorie: Optisch perspectief
Basisprincipes bij het scheppen van diepte, verschillende methoden om ruimte te suggereren
Praktijkoefeningen: De onderschildering
Basiskennis van verf en verfsoorten. Het maken van een ruimtelijke tonale onderschildering (doodverven) in diverse toepassingen. Het nut van monochrome onderschilderingen als ‘grisailles’, ‘brunailles’, ‘vertailles’ enz.

Module III:
Theorie: De werking van het oog
Atmosferisch perspectief, het blikveld en nut en noodzaak van de zich verplaatsende horizon.
Praktijkoefeningen: Technieken in pastel
Tekenen/schilderen met softpastel: het oefenen met kleurstalen, het toepassen van tonen en van handschrift; beperkt kleurgebruik, eventueel met kleuraccenten.

Module IV:
Theorie: Het geometrisch perspectief
Centraal en overhoeks perspectief; De ruimtelijke illusie als meetkundig spel: diverse constructiemethoden bij gebouwen, wegen, voorwerpen, enz.
Praktijkoefeningen: Transparante technieken
Technieken met aquarelverf, de Engelse en de Franse variant. Toepassingen gecombineerd met tekening en met verschillende onderwerpen.

Module V:
Theorie: Toepassingen
Diverse varianten in het geometrisch perspectief: van cirkel tot spiegeling, van wiel tot gewelf.
Praktijkoefeningen: Gemengde technieken
Het combineren van transparante met dekkende verflagen., verschillende vormen van berekenend gebruik van beide lagen in één schildering.

Wanneer je belang stelt in deze cursus kun je eerst de gratis proefles openen: klik hier
Aanmelding vindt dan plaats door de opdracht uit te voeren en het resultaat  te uploaden.

Modules

X