Deelname

Het classical ART college biedt een aantal online courses van 25 lessen, aangevuld met 5 reflecties.
Elke course is ingedeeld in 5 studieblokken van 5 lessen + 1 reflectie.
Deze courses kunnen zowel apart als in combinaties naar keuze worden gevolgd.
Er zijn een course ‘compositie en expressie’; een course ‘de anatomische vorm’; een course ‘de suggestie van ruimte’ en een course kunstgeschiedenis ‘de wereld van de kunst’  (het laatste is gesplitst in 2 opeenvolgende courses van 25 lessen elk: 40.000 vC-1400 / 1400-heden).
Fysieke lessen worden aangeboden in de vorm van een veertiendaags internationaal practicum (10 lesdagen), al dan niet in samenhang met een conferentie.

Content
Elke course biedt twee programma’s tegelijk: één met een focus op kennis, de ander met de nadruk op vaardigheden.
Het combineert vakinhoudelijke kennis met vaktechnische kunde en dat verbonden met artistieke vraagstellingen.
Elke les is voorzien van praktijkoefeningen, allereerst een opdracht gekoppeld aan de theorie. Daarnaast praktijkoefeningen in tekenen en/of schilderen, met aandacht voor compositie, vorm, toon, kleur, materialen, technieken en expressie. Iedere course behandelt daarbij weer andere aspecten.
Kunstgeschiedenis is mondiaal van opzet en stimuleert het out of the box denken.
Elk studieblok van 5 lessen wordt afgerond met een online reflectie met een bijzondere aandacht voor het individuele ontwikkelingsproces.
Aan het eind van elke course wordt de deelnemer gecoached met de samenstelling van een persoonlijk portfolio. Bij bevredigend eindresultaat van de course wordt per post een certificaat toegestuurd.
In het practicum worden de lessen gegeven door enkele Artists in Residence uit verschillende landen. Hiervoor wordt apart ingetekend, evenals voor de begeleidende conferentie.

Werkwijze.
Als kennismaking wordt per course een gratis les aangeboden. De bijbehorende opdracht dient tevens om te toetsen of en in hoeverre het lesaanbod aansluit op de mogelijkheden van de kandidaat.
Wanneer dat het geval blijkt kun je je inschrijven. Na betaling open je een eigen account die toegang geeft tot de site (‘mijn account’)
Met gebruikersnaam en wachtwoord kun je de eerste les van die course openen.
Aan elke les zijn opdrachten verbonden. De uitgevoerde opdrachten worden door jou als foto geüpload. Dit bij voorkeur wekelijks, maar indien nodig kan ook voor langere perioden worden gekozen, dit in overleg.
Na ontvangst van de feedback op die praktijkopdrachten evt. met correcties en of aanwijzingen, kan de volgende les worden geopend. Die feedback wordt in principe binnen 3 dagen gegeven, in geval van overmacht uiterlijk binnen een week.
Na elke 5 lessen krijg je een uitnodiging voor een reflectie toegestuurd.
Reflecties kunnen zowel per mail als online in een videoconference plaatsvinden, in sommige gevallen ook fysiek op een atelier (dit alles in overleg).
Elke course wordt afgerond met een certificaat. Na tenminste drie certificaten wordt overlegd hoe het traject te vervolgen, dit afgestemd op de persoonlijke mogelijkheden en ambities van de deelnemer.

Vrije perioden
In de loop van het studiejaar zijn 4 tweewekelijkse vrije werkperioden ingelast, waarin de deelnemer op eigen kracht de leerstof verwerkt. Deze vrije werkperioden vallen samen met de schoolvakanties in Nederland.
In de zomer duurt deze vrije periode 8 weken.
In één van die vrije perioden vindt het practicum annex conferentie plaats.

 Voordelen
Het belangrijkste voordeel van online onderwijs is flexibiliteit.
– Het online onderwijs is niet klassikaal maar individueel.
– Het is niet gebonden aan studiejaren, er kan elke dag per jaar worden begonnen.
– Het studietempo kan in overleg worden vastgesteld, of kan, waar omstandigheden dat eisen (bijv. bij ziekte) tijdelijk worden onderbroken.
– Je kunt een eigen leerprogramma samenstellen door naar eigen inzicht en voorkeur meerdere courses naast elkaar of achter elkaar te volgen.
– De begeleiding is één op één en is op grond van de individuele vraag bij te stellen.
– En de woonplaats is van geen enkel belang bij online onderwijs.

Toetsing
De courses zijn bedoeld als bij- of nascholing voor reeds gevestigde kunstenaars, dan wel diegenen die een beroepsopleiding willen volgen of anderszins professionele ambities hebben. Het programma is namelijk te veeleisend voor diegenen die vrijblijvend plezier zoeken.
Om te toetsen of deelname zinvol is vragen we om vooraf de opdracht van de gratis proefles te maken
Bij overintekening kan plaatsing op een wachtlijst volgen.

Kosten
In het studiejaar 2022 bevindt het classical ART college zich in de startfase, hierin bieden we de courses met korting aan:
bij aanmelding voor 31 december 2022 geldt 20% korting;

Kosten per course (25 lessen + 5 reflecties) in Euro’s per jaar: € 425; 

Kosten van de Pre-academic (2 cursussen tegelijk, of achtereen) zijn in Euro’s per jaar: € 775; 

Kosten van de Part-academic (3 cursussen tegelijk, of achtereen) zijn in Euro’s per jaar:  € 1095; 

Kosten van de Full-academic (4 cursussen tegelijk, of achtereen) zijn in Euro’s per jaar:  € 1370; 

Kosten van het practicum zijn € 900; inclusief de conference € 1150
Deelname aan alleen de conferentie kost € 350

Lesgelden bij vooruitbetaling te voldoen.
Zie overigens de Algemene Voorwaarden.

X