00 – Introductie (De Anatomische Vorm)

Gratis voorbeeld

Vormen kunnen op twee manieren op een plat vlak worden neergezet; door lijnen of door vlekken, door tekenen of door schilderen. Bij het tekenen dienen lijnen om de contouren van een oppervlak af te bakenen, bij het schilderen wordt dat oppervlak direct als vlek neergezet, de randen van de vlek zijn meteen de contouren.

In het verleden zijn felle discussies gevoerd welke methode de juiste was: toen Michelangelo de schilderijen van Titiaan bezag bromde hij: “Het is wel mooi van kleur, maar het mist de fraaie tekening van ons Florentijnen.”
In Florence baseerde men zich op de tekening, in Venetie op de kleurrijke vlek.
Een eeuw later woedde dezelfde discussie tussen Poussinisten en Rubenisten: moet de kunstenaar zich baseren op de contour en de zorgvuldige uitwerking daarbinnen, à la Poussin, of op de combinatie van kleurige vlekken zoals Rubens dat deed?
Het kan dus allebei, de een is meer geneigd tot tekenen, de ander tot schilderen.

Maar in beide gevallen ontstaat vorm en om die te leren beheersen is veel oefening nodig en de lastigste vorm is de menselijke figuur, want daar valt niet mee te smokkelen.
Wie daarin fouten maakt, maakt ze publiekelijk zichtbaar, want bewust of onbewust, iedereen weet hoe de mens er uitziet. Wie de vorm van mensen adequaat kan tekenen heeft geen moeite met ander vormen van dieren, bomen, struiken, bergen, huizen, en dingen.

De eerste voorwaarde tot het tekenen is leren kijken. In werkelijkheid kijken mensen maar ten dele met het oog, overigens vanuit herinnering, dwz. herkenning. Bij het tekenen komt het er op neer dat veel vorm wordt weergegeven vanuit veronderstelling, niet vanuit waarneming. Klinisch kijken is iets wat je moet leren. Daarbij dienen hulpmiddelen zoals proportieleer en anatomische kennis want om de vorm van de mens goed te kunnen begrijpen is het van belang om te weten hoe die in elkaar zit.
Anatomie voor kunstenaars is meer dan alleen kennis van botten en spieren, het gaat ook over proporties, over beweging, over vormaspecten , over verschillen tussen man en vrouw. Beweging heeft alles van doen met het skelet: botten bewegen ten opzichte van elkaar door gewrichten en worden in beweging gezet door spieren.  Kennis van het skelet is een voorwaarde om beweging te kunnen begrijpen

Het skelet zorgt namelijk voor de eigenlijke ‘inwendige’ beweging.
Daroverheen ligt de uitwendige vorm die wordt bepaald door de spieren.

Voor de weergave van beweging is kennis van het mechanisme dan ook doorslaggevend.
De navolgende lessen zullen alle nodige kennis aanreiken.

Maar er is nog een punt van belang.
Veel anatomieboeken zijn atlassen van de botten en spieren van de man. Vrouwen hebben weliswaar dezelfde onderdelen, althans waar het botten en spieren betreft, maar er zijn grote verschillen in lichaamsbouw, te beginnen met het skelet. Het laatste studieblok gaat in op deze verschillen.

De grootste verschillen zijn de opbouw en de vorm van borstkas en het bekken, het eerste is bij de vrouw veel kleiner en ronder dan bij de man, het bekken daarentegen is groter en breder bij het vrouw.
Hierdoor hebben vrouwen relatief smalle bovenlichamen en grote onderlichamen, bij de mannen is het andersom..                    

Toelatingstest

Beeldende kunst kan vrijblijvend en voor het eigen plezier worden beoefend, maar het doel van dit programma reikt verder.
Hier wordt ingezet op een ontwikkeling op (semi)professioneel niveau: hetzij om er je beroep van te maken, hetzij om op dat niveau te kunnen werken.
Om na te gaan of dit programma wel nuttig voor je is vragen we om als toetsing vooraf een opdracht uit te voeren.
Wanneer dat gunstige vooruitzichten biedt, dan heten we je van harte welkom.

Opdracht

Maak een tekening van je eigen linkerhand (of – voor linkshandigen – de rechter).
En stuur de afbeelding ervan op.

Inleverformulier

    Afhankelijk van de respons op deze opdracht kun je je inschrijven voor dit lesprogramma (zie: koop deze cursus)

    Terug naar:De Anatomische Vorm > De Anatomische Vorm
    X