18 – Afstanden Verticaal

U moet eerst 17 – Afstanden Horizontaal voltooien voordat u deze les kunt volgen
Meld u aan voor de cursus voordat u met de les begint.

Ook regelmatige afstanden tussen verticalen als zuilen, palen of bomen laten zich construeren, met ook hier als kanttekening dat de eerste, de dichtstbijzijnde afstand berust op een schatting: alle volgende afstanden in de constructie zijn hier aan gekoppeld. Een eenvoudige methode om de onderlinge afstanden in rijen bomen (of zuilen, of telegraafpalen) te bepalen gaat […]

Terug naar:De Suggestie van Ruimte > Module IV - Het Geometrisch Perspectief
X