Over Ons

Het classical ART college is opgericht door beeldend kunstenaar Tom S. Hageman www.tom-s-hageman.nl en werkt nauw samen met de stichtingen Classical Art Center www.classicalartcentre.com (artistdatabase, coördinatie internationale uitwisselingen) International League of Fine Art Schools, ILFAS  www.ilfas.org (uitwisseling van training en knowhow) en Klassieke Salon www.klassieke-salon.nl (organisatie van tentoonstellingen en conferenties)

Tom S. Hageman was van 1976-’93 docent figuurtekenen/anatomie, alsmede coördinator van diverse autonome kunstopleidingen aan de Academie Minerva te Groningen; in 1993 was hij gastprofessor aan de Akademie Vitvarnich Umeni, te Praag, Tsjechie; in 2005 oprichter en tot 2018 algemeen coördinator van de Klassieke Academie te Groningen, tevens docent in anatomie, perspectiefleer en compositieleer. Hij is in 2018 benoemd tot gastprofessor aan de Xi’an University of Achitecture and Technology/College of Art, in Xi’an, China.

Behalve als beeldend kunstenaar was (en is) hij actief in tientallen bestuurlijke functies op kunstgebied.
Voor zijn verdiensten op het terrein van de beeldende kunst is hij in 2013 onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Contact

Informatie: classartcollege@gmail.com

Lessen: tom@classicalartcollege.com

IBAN: NL05 INGB 0009 2500 44

BIC (SWIFT):   INGBNL2A
of                      
INGBNL2AXXX
International ING Bank N.V. Foreign Operations PO Box 1800 1000 BV Amsterdam

KvK: 02056669 – 000010444386

Het classical ART college staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps OnderwijsCRKBO

X